inscriere pregatitoare

Articole recenteUltimele articole

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE,  AN ȘCOLAR 2022-2023 
28 Martie 2022

Clasa pregătitoare 2022-2023 
75 de locuri – 3 clase pregătitoare
Afterschool 768x166
Începând cu anul şcolar 2022-2023, la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Călăraşi se organizează programul „Şcoala după Şcoală”.
 COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE PENTRU CLASELE PREGĂTITOARE,
AU LOC LA SECRETARIATUL ȘCOLII, ÎN PERIOADA  11 aprilie –10 mai 2022
Program înscriere: Luni - Joi 8:00-18:00,   Vineri 8:00-17:00 
În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitatea noastră asigură  posibilitatea 
de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere.
Numărul de telefon la care părinții pot apela este 0242/334723
Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare:
- Copie și original CERTIFICAT DE NAȘTERE copil
- Copie și original B.I./C.I. părinte/tutore
- Recomandarea eliberata de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar pe care a frecventat-o (*Copii care împlinesc  vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022 -  Anexa 1 la metodologie )
- COPIE document CJRAE cu privire la evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului (**În situaţia copiilor care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate Anexa 2 la metodologie )
- Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (după caz)
- Declarație pe propria răspundere - ANEXA Nr. 3 la metodologie Aici 
-Centre de evaluare_CJRAE  Aici
-Declaraţie de consimţământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  Aici 
NOTA 1: Toate documentele vor fi prezentate in original, iar copiile acestora vor fi certificate ,,conform cu originalul’’ de secretariatul unității de învățământ.
NOTA 2: Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercita autoritatea părinteasca și la care dintre ei a fost stabilita locuința minorului.
Străzi arondate circumscripției școlii
1. STRADA CORNIȘEI – BLOCURILE C1 - C30 – E
2. STRADA PREL.BUCUREȘTI BLOCURILE D1 - D25
3. STRADA STEJARULUI
4. STRADA JIRLĂU
5. STRADA CRIȘANA
6. STRADA TRANDAFIRILOR
7. STRADA LUCEAFĂRULUI, IEZERUL ȘI CENTRUL SERA
8. STRADA BELȘUGULUI
9. STRADA DUMBRAVEI
10. STRADA ȘTIRBEI – VODĂ INCLUSIV BLOCURILE K
11. BDUL NICOLAE TITULESCU BLOCURILE N
12. STRADA LALELELOR BLOCURILE M
13. STRADA ALEEA CENTRALEI
14. STRADA PROGRESUL BLOCURILE A21 – A31,  B 1 – B 8
15. STRADA FLACĂRA – BLOCURILE   B3, B10, B15, B16, B18, B22, B28, B29, BLOCURILE C
16. STRADA GENERAL MOCIULSCKI
Criterii specifice pentru departajare în vederea înscrierii copiilor: 
Ordinea criteriului specific
Criteriul specific
Lista documentelor doveditoare pentru îndeplinirea criteriul
1
Unul/ambii părinți ai copilului au locul de muncă în proximitatea unității școlare
Adeverință de salariat din care să rezulte adresa la care își desfășoară activitatea
2
Dacă părinții/bunicii sunt sau au fost cadre didactice
Adeverință eliberată de unitatea de învățământ unde lucrează sau a lucrat
3
Copilul frecventează grădinița din proximitatea unității noastre
Adeverință eliberată de grădiniță
4
Bunicii  care se ocupă de educația copilului locuiesc în circumscripția școlii
Carte de identitate, procură notarială
INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 
  •  Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul ” Călărași:  0242/334723 – secretariat
  • Telverde I.S.J. Călărași : 0800.816.242  https://www.isj-cl.ro/index.php/182-inscriere-in-invatamantul-primar 
  • NOU! Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022 - 2023 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.445/17.03.2022.

OM 3445 2022

  • Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022 - 2023 și calendarul de înscriere sunt publicate aici(pdf). 

Amenajarea spațiului și activități la clasa pregătitoare

În anul școlar 2022-2023 la școala noastră sunt disponibile 75 de locuri în trei clase pregătitoare. Școala dispune de 3 săli amplasate la parterul clădirii, unde accesul se face foarte ușor, săli special amenajate pentru clasele pregătitoare: mobilier modular, adaptat înălțimii copiilor, mochetă, panouri tematice, spații pentru depozitarea materialelor, spații pentru bibliotecă, ludotecă, colțuri tematice. Cadrele didactice care vor prelua clasele pregătitoare sunt calificate și au o bogată experiență în învățământul primar.

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)
26 Ianuarie 2022

https://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-viii

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

ROF CEAC
02 Decembrie 2021

103 ani de la Marea Unire
01 Decembrie 2021

A ne aminti de Marea Unire înseamnă a ne interesa de casa noastră- România.

Sau ,,Bat clopote cântând reîntregirea /Şi sufletul ia foc în clopotari/ Întâi Decembrie ne e unirea /Şi strălucirea României Mari!’’ (Adrian Păunescu, Clopotul reîntregirii)

Elevii Școlii Gimnaziale ”Mihai Viteazul” au participat la proiectul educațional ”103 ani de la Marea Unire”, proiect care a urmărit promovarea evenimentelor legate de desăvârşirea unităţii naţional-statale, formarea în rândul elevilor a sentimentului de prețuire față de eroii naţiunii, steagul României, imnul de stat, valorile tradiționale românești. S-au desfășurat activități educativ-formative variate, legate între ele printr-o idee comună, Marea Unire : expoziție de artă plastică, spectacol de poezii și cântece patriotice, expoziție de obiecte tradiționale, 103 mesaje ale elevilor pentru România.

Bine ati venit pe site-ul oficial al Școlii Mihai Viteazul!
Contacteaza-ne

Bine ati venit pe site-ul oficial al Școlii Mihai Viteazul!

Vezi informatii despre scoala noastra la linkul de mai jos.

Mai mult...
Profesori

Conducerea

Declaratii de avere si de interese