VIZIUNEA                

    Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali.

********************************************************************

                 MISIUNEA ŞCOLII                            

    Misiunea școlii noastre este aceea de a oferi o educaţie de calitate, într-un mediu favorabil învăţării, în care fiecare elev găseşte cheia dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, prin dobândirea competenţelor pentru viaţă, care să îi ajută să accepte schimbările din societate şi să se adapteze permanent cerinţelor sociale, profesionale și de familie.

    Şcoala răspunde nevoilor fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, oferind porţi deschise pentru minţi deschise spre schimbare şi spre respectarea valorilor socio-culturale ale societăţii democratice, prin strategii diferenţiate care să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, fără discriminare, prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive.