Director adjunct Prof. Dragomir Marcela

Declaratie avere 2023

Declaratie interese 2023

-----

Declaratie de avere  2022

Declaratie de interese 2022

  

 -----------------

Arhive

Mărgărit Otilia-Luminița

Declaratie de avere  2021

Declaratie de interese 2021

Declaratie de avere  2020

Declaratie de interese 2020

 -----------------

Arhive

 Prof. Patra Cristina 

Declaratie de avere director adjunct 2019

Declaratie de interese director adjunct 2019