Va invitam sa vizualizati OME nr 6238 / 8.09.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselorAICI

Va punem la dispozitie cereri pentru burse elevi, an scolar 2023-2024: 

1. BURSĂ DE MERIT Art. 7 (1) lit. a) - va fi propusa Comisiei de catre dirigintii claselor 6 - 8 

2. BURSĂ SOCIALĂ  VENIT MIC Art. 10 (1) lit. a) _ Aici

3, BURSA SOCIALĂ ORFANI Art. 10 (1) lit. c) _ Aici

4. BURSĂ SOCIALĂ FAMILII MONOPARENTALE Art. 10 (1) lit. d) _ Aici

5. BURSĂ SOCIALĂ MEDICALĂ  Art. 10 (1) lit. e) - Aici

Notă:  Articolul 1  din OME 6238 din 2023 precizeaza:

(1) Elevii de la cursurile cu frecventa de zi din invatamantul preuniversitar de stat obligatoriu, nivel gimnazial si liceal, beneficiaza, dupa caz, de urmatoarele tipuri de burse:

a) bursa de excelenta olimpica I;

b) bursa de excelenta olimpica II;

c) bursa de merit;

d) bursa sociala;

e) bursa tehnologica.

(2) Elevii inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiaza de burse sociale.

Termenul de depunere a cererilor pentru burse la COMISIA PENTRU MANAGEMENTUL BURSELOR din Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul Călărași : 4.10.2023, ora 16.00

Nicio cerere depusa după termenul prezentat nu va fi luata în considerare.