Clasa pregătitoare 2022-2023 
75 de locuri – 3 clase pregătitoare
Afterschool 768x166
Începând cu anul şcolar 2022-2023, la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Călăraşi se organizează programul „Şcoala după Şcoală”.
 COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE PENTRU CLASELE PREGĂTITOARE,
AU LOC LA SECRETARIATUL ȘCOLII, ÎN PERIOADA  11 aprilie –10 mai 2022
Program înscriere: Luni - Joi 8:00-18:00,   Vineri 8:00-17:00 
În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitatea noastră asigură  posibilitatea 
de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere.
Numărul de telefon la care părinții pot apela este 0242/334723
Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare:
- Copie și original CERTIFICAT DE NAȘTERE copil
- Copie și original B.I./C.I. părinte/tutore
- Recomandarea eliberata de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar pe care a frecventat-o (*Copii care împlinesc  vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022 -  Anexa 1 la metodologie )
- COPIE document CJRAE cu privire la evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului (**În situaţia copiilor care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate Anexa 2 la metodologie )
- Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (după caz)
- Declarație pe propria răspundere - ANEXA Nr. 3 la metodologie Aici 
-Centre de evaluare_CJRAE  Aici
-Declaraţie de consimţământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  Aici 
NOTA 1: Toate documentele vor fi prezentate in original, iar copiile acestora vor fi certificate ,,conform cu originalul’’ de secretariatul unității de învățământ.
NOTA 2: Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercita autoritatea părinteasca și la care dintre ei a fost stabilita locuința minorului.
Străzi arondate circumscripției școlii
1. STRADA CORNIȘEI – BLOCURILE C1 - C30 – E
2. STRADA PREL.BUCUREȘTI BLOCURILE D1 - D25
3. STRADA STEJARULUI
4. STRADA JIRLĂU
5. STRADA CRIȘANA
6. STRADA TRANDAFIRILOR
7. STRADA LUCEAFĂRULUI, IEZERUL ȘI CENTRUL SERA
8. STRADA BELȘUGULUI
9. STRADA DUMBRAVEI
10. STRADA ȘTIRBEI – VODĂ INCLUSIV BLOCURILE K
11. BDUL NICOLAE TITULESCU BLOCURILE N
12. STRADA LALELELOR BLOCURILE M
13. STRADA ALEEA CENTRALEI
14. STRADA PROGRESUL BLOCURILE A21 – A31,  B 1 – B 8
15. STRADA FLACĂRA – BLOCURILE   B3, B10, B15, B16, B18, B22, B28, B29, BLOCURILE C
16. STRADA GENERAL MOCIULSCKI
Criterii specifice pentru departajare în vederea înscrierii copiilor: 
Ordinea criteriului specific
Criteriul specific
Lista documentelor doveditoare pentru îndeplinirea criteriul
1
Unul/ambii părinți ai copilului au locul de muncă în proximitatea unității școlare
Adeverință de salariat din care să rezulte adresa la care își desfășoară activitatea
2
Dacă părinții/bunicii sunt sau au fost cadre didactice
Adeverință eliberată de unitatea de învățământ unde lucrează sau a lucrat
3
Copilul frecventează grădinița din proximitatea unității noastre
Adeverință eliberată de grădiniță
4
Bunicii  care se ocupă de educația copilului locuiesc în circumscripția școlii
Carte de identitate, procură notarială
INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 
  •  Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul ” Călărași:  0242/334723 – secretariat
  • Telverde I.S.J. Călărași : 0800.816.242  https://www.isj-cl.ro/index.php/182-inscriere-in-invatamantul-primar 
  • NOU! Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022 - 2023 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.445/17.03.2022.

OM 3445 2022

  • Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022 - 2023 și calendarul de înscriere sunt publicate aici(pdf). 

Amenajarea spațiului și activități la clasa pregătitoare

În anul școlar 2022-2023 la școala noastră sunt disponibile 75 de locuri în trei clase pregătitoare. Școala dispune de 3 săli amplasate la parterul clădirii, unde accesul se face foarte ușor, săli special amenajate pentru clasele pregătitoare: mobilier modular, adaptat înălțimii copiilor, mochetă, panouri tematice, spații pentru depozitarea materialelor, spații pentru bibliotecă, ludotecă, colțuri tematice. Cadrele didactice care vor prelua clasele pregătitoare sunt calificate și au o bogată experiență în învățământul primar.