Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024

11—14 iunie 2024                    Înscrierea la evaluarea națională

14 iunie 2024                            Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

25 iunie 2024                           Limba și literatura română — probă scrisă

27 iunie 2024                           Matematica — probă scrisă

28 iunie 2024                           Limba și literatura maternă — probă scrisă

3 iulie 2024 (până la ora 14,00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

3 iulie 2024 (ora 16:00—ora 19:00) Depunerea contestațiilor

4 iulie 2024  (ora 8:00—ora 12:00)  Depunerea contestațiilor

4 iulie —9 iulie 2023           Soluționarea contestațiilor

9 iulie 2024            Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

N O T Ă: La solicitarea comisiilor județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia națională de organizare a evaluării naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.