Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023

6—9 iunie 2023                    Înscrierea la evaluarea națională

9  iunie 2023                         Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

19 iunie 2023                           Limba și literatura română — probă scrisă

21 iunie 2023                           Matematica — probă scrisă

22 iunie 2023                           Limba și literatura maternă — probă scrisă

28 iunie 2023 (până la ora 14,00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

28 iunie 2023 (ora 16,00—ora 19,00)

29 iunie 2023 (ora 8,00—ora 12,00) Depunerea contestațiilor

29 iunie—4 iulie 2023           Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2023            Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

N O T Ă: La solicitarea comisiilor județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia națională de organizare a evaluării naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.